NK Test
  

NK Hücresi Nedir? 

İmmün sistem (bağışıklık sistemi) yabancı olarak algıladığı yapılara karşı organizmayı savunmak üzere planlanmış bir düzene sahiptir. Çeşitli hücresel ve salgısal faktörler bu savunmada rol oynamaktadır. Natural Killer (NK) diğer adıyla doğal öldürücü hücreleri doğal bağışıklık sisteminin bir parçası olarak görev yaparlar ve uyarıldıkları zaman sitokin salgılayarak veya sitolitik etki göstererek çok çabuk yanıt verirler. NK hücreleri, virüslerle enfekte olmuş hücreleri ve kanser hücrelerini yok ederler.

NK VUE Testi Nedir?

Diyagnostik olarak NK hücrelerinin aktivitesi kantitatif olarak test edebilen herhangi bir test bulunmamaktaydı. NK hücrelerinin aktivitesini ilkkez kantitatif ölçebilen test (NK-VUE testi) ATGen firması tarafından geliştirmiştir.

NK hücrelerinin aktivitesi, NK hücrelerinin sayından neden daha önemlidir? 

İnsanların dolaşımındaki kanında bulunan NK hücreleri yüzeylerinin hücre yüzey belirteçleri CD56 ve CD16 dır. Bu yüzey belirteçlerine görede NK hücreleri iki alt guruba ayrılır bunlar; CD56dim ve CDbright dır. CD56bright olanlar aktif hücrelerdir. Bu hücreler virüslerle enfekte olmuş hücreleri ve kanser hücrelerini bulur tanır ve yok eder. NK hücrelerinden CD56bright olanların tüm kan dolaşımında bulunan NK hücrelerinin % 10’ını oluştururlar. NK hücrelerinden CDbright olarak sınıflandırılan hücreler inaktif durumdadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda kanser hücrelerinin yok edilmesinde NK hücrelerinin sayısından ziyade NK hücrelerinin aktivitesinin önemli olduğu anlaşıldı. Yani NK hücrelerinin aktivitesi ne kadar yüksekse, kanserin ve viral enfeksiyonların gelişebilmesi o kadar düşük olur.

NK Hücre Aktivitesi ve Nörolojik Hastalık  

NK hücresi aktivitesinin Multiple Sclerosisli hastalarda azalmış olduğu gözlenmiştir.

NK Vue Testi Nedir ve Nasıl yapılır.

NK hücrelerinin aktivitesi ölçebilen dünyadaki tek testdir. NK hücrelerinin aktivitesini ölçmek için NK Vue kiti içerisndeki özel tüpe 1ml lik kan alınır. Özel tüpe alınan kan örneği 1 gece 370C de inkübe edilir ve ertesi gün. Plazma bir ependorf tüpe alınır. Alınan örneklerde ELISA yöntemiyle IFN gama miktarı ölçülerek NK hücrelerinin aktiversi tespit edilmiş olunur. NK Vue testi; NK hücrelerinin aktivitesini tespit etmek de kullanılabilecek en hızlı ve kolay bir testdir.

NK Hücre Aktivitesi ve Kanser 

NK hücresi aktivitesinin kanserli kişilerde çok daha düşük olduğu gösterilmiştir.NK hücresi aktivitenizin düşük olması kanser olduğunuz anlamına gelmez. Aksine, kanser açısından risk altında olduğunuzu veya tanınmayan bir enfeksiyona sahip olduğunuzun işareti olabilir. NK Hücre Aktivitesi ve Otoimmün Hastalık Sistemik Lupus ve Romatoid Artrit gibi romatoloji hastalığı olan hastalarda azalmış NK hücresi aktivitesi gözlenmiştir.  

NK Hücre Aktivitesi ve Otoimmün Hastalık 

Sistemik Lupus ve Romatoid Artrit gibi romatoloji hastalığı olan hastalarda azalmış NK hücresi aktivitesi gözlenmiştir.


 
Report-Image1.png

NK Vue kitinin avantajları

1 ml kan alındıktan 24 saat sonra testin sonucu verilebilmektedir. Alınan 1ml lik kan vücudumuzdaki bağışıklık durumunu yansıtır. Saf PBMC'ye gerek yoktur; hücrelerin kaybı söz konusu değildir; Bu nedenle, bağışıklık sistemi doğru analiz edebilmenin en iyi yöntemi NK Vue testidir. Bağışıklık sisteminin gücünü ölçerek, sağlığınızı değerlendirebilirsiniz

NK Vue Testinin Uygulamaları

Tarama Testi olarak Potansiyel hastalıkları tahmin etmek için, Hastalıkları erken dönemde tanımalamak içim (özellikle kanser hastaları için) Hastalıkların Tanısında, Kanser tanısında tamamlayıcı bir test olarak, Erken dönemde kansere yakalanma riskinin belirlenmesinde, Remisyon dönemimdeki tedavi sürecinin takibinde, Otoimmun Hastalıklarda, Periyodik taramalarla tedavinin ne zaman başlayacağına karar vermede, Böbrek Yetmezliğinde, Teşhisin Takibinde Hedefe yönelik kullanılan kanser ilaçlarının tahmini reaktivitelerini takip etmede, Gereksiz yere ilaç kullanımını azaltmakta Klinik Araştırmalarda Immune sistemin etkinliğinin araştırılmasında Sağlıklı beslenme ve immune sistemin güçlendirilmesine yönelik terapi yaklaşımları Bağışıklık sisteminin düşmesi üzerine yapılan araştırmalar Tehlikeli çevre şartlarında çalışan meslek grubları, stresli ortamda yaşayanlar.

Bu testi kimler yaptırabilir?

 • Doğuştan bağışıklık fonksiyonlarını izlemek isteyen sağlıklı insanlar
 • Sık sık hastalanan insanlar
 • Uzun süre kötü çevre şartlarına maruz kalan insanlar
 • Uzun süre kimyasallara maruz kalan insanlar
 • Kronik yorgunluğu olan insanlarda
 • Çok fazla sigara için insanlarda
 • Ailesinde kanser hastası olan kişilerde
 • İmmün suppressor kullanan nakil hastaları
 • Kanser riski taşıyan kişiler
 • Kanser hastalarının tedavilerinin şekillenmesinde
 • Remisyondaki kanser hastalarının takibinde
 • Yukarda bahsi edilen diğer faktörler

NK Puanı Testi Önerileri

Klinisyenlerin mevcut deneyime dayanarak, hastalara aşağıdaki ön önerileri sunulmaktadır. Bu öneri hastaların kendilerini takibi için önerilmektedir ancak bu bir tedavi protokolü değildir.