NK Hücreleri

Vücudumuzun Savunma Ordusu

Bağışıklık sistemi hücrelerimiz kanser hücreleri, vürüsler, bakteriler gibi hastalık oluşturan etkenlere karşı savaş veren vucudumuzun savunma sistemidir. Bu hücreler güçlü olduğunda enfeksiyonlar, kanser ve diğer hastalıklara karşı savunmamız güçlü olur. Doğal bağışıklığın üyelerinden biri olan Doğal Öldürücü (NK) hücreleri beyaz kan hücrelerinden biridir. NK hücrelerinin iki temel görevi vardır:

  • Vücudumuzdaki tüm hücreleri denetleyerek kansere dönüşmeye meyilli hücreleri tespit etmek ve yok etmek.
  • Virüs ile enfekte hücreleri bulup yok etmek.

NK hücre aktivitesi neden önemlidir?

Tüm NK hücreleri doğrudan kanser hücreleri ve virüs bulaşmış hücrelerle savaşma yeteneğine sahip değildir. Ancak aktif hale gelen NK hücreleri bu savaşı yapabilirler. Yani NK hücre sayısından çok aktif NK hücresi güçlü bağışıklık için önemlidir. NK hücresi aktivitesinin takibi (NK hücre fonksiyonu) enfeksiyonlar ile mücadele veya kanser hücrelerine karşı savaşma açısından bağışıklık sisteminin gücünü değerlendirmede yardımcı olacaktır.

Sağlıklı insanlar ile karşılaştırıldığında başta kanser, romatizma olmak üzere bir çok hastalıkta NK aktivitesinin belirgin bir şekilde düşük olduğu tespit edilmiştir. NK hücre aktivasyonu düşük olduğunda bu hücrelerin anormal hücrelere saldırma yetenekleri de azalmaktadır. Sonuç olarak NK aktivasyonunu azalması bir şok hastalığın oluşma riskini arttırmaktadır.

NK aktivasyon testi size ne katkısı olabilir?

Uzun sure NK aktivasyonunun düşük gitmesi bağışıklık sisteminizde ters giden bir şeylerin olduğuna işaret edebilir. NK aktivasyon testi sonucunda doktorunuzun size bir takım tavsiyeleri olabilir. Kilo verme, ekzersiz yapma, diyet değişiklikleri, sigarayı bırakma gibi yaşam tarzı değişimleri ya da bağışıklık sisteminizi güclendirecek ilaç ve gıda destekleri olabilir.

Tüm desteklere rağmen NK aktivasyonu düşük gidiyorsa doktorunuz size bir takım ileri tetkikler önerebilir:

  • Prostat kanseri riski için PSA ve rektal muayene
  • Meme kanseri riski için ultrason ve mamografi
  • Kolon kanseri riski için kolonoskopi ve dışkı testi
  • Likid biyopsi ile kanda dolaşan tümor DNA, RNA ve miRNA analizi
  • Hasta öyküsüne göre diğer muhtelif hastalıklar için rutin taramalar

NK Hücreleri Hakkında

NK hücreleri doğal bağışıklık sisteminin önemli bir üyesi olup kemik iliğinden köken alan bir çeşit lenfosittir (beyaz kan hücresi). NK hücrelerinin iki temel görevi vardır: Birincisi kanser hücrelerinin veya kanserleşme riski olan hücrelerin doğal takibi ve yok edilmesi, ikincisi virus bulaşmış hücrelerin tanınması ve yok edilmesi. Aktive olan NK hücreleri interferon gama gibi bazı sitokinleri salarak sitotoksik T lenfositlerini (CTL) aktive ederler ve yardımcı T lenfosit (T Helper) cevabını uyarırlar. Yani edinsel bağışıklık sisteminin diğer hücrelerini uyarararak topyekün mücadeleyi başlatırlar. Bu yüzden NK hücreleri sağlığınızın korunmasında ön cephede çarpışan ve cephe gerisini uyararak savaşa hazır eden temel hücrelerimizden biridir.

NK Hücre aktivitesi ve Kanser

Düzensiz ve kalitesiz beslenme, çeşitli kimyasallara maruz kalma, aşırı stres, ultraviyole ışınlar vb. gibi birçok sebeplerden dolayı vucudumuzda her gün yaklaşık 5000 anormal hücre oluşmaktadır. Bu hücreler NK hücreleri tarafından tespit edilip öldürülür. NK hücrelerinin aktivasyonu düştüğünde bu anormal hücrelerin hayatta kalma olasılığı artmakta ve bu da kanser ve diğer hastalıkların gelişimine zemin hazırlamaktadır.

NK Hücresi Hakkında


Nk Hücresi Nedir? ▹

NK hücreleri doğal bağışıklık sisteminin önemli bir üyesi olup kemik iliğinden köken alan bir çeşit lenfosittir (beyaz kan hücresi). NK hücrelerinin iki temel görevi vardır: Birincisi kanser hücrelerinin veya kanserleşme riski olan hücrelerin doğal takibi ve yok edilmesi, ikincisi virus bulaşmış hücrelerin tanınması ve yok edilmesi. Aktive olan NK hücreleri interferon gama gibi bazı sitokinleri salarak sitotoksik T lenfositlerini (CTL) aktive ederler ve yardımcı T lenfosit (T Helper) cevabını uyarırlar. Yani edinsel bağışıklık sisteminin diğer hücrelerini uyarararak topyekün mücadeleyi başlatırlar. Bu yüzden NK hücreleri sağlığınızın korunmasında ön cephede çarpışan ve cephe gerisini uyararak savaşa hazır eden temel hücrelerimizden biridir.

NK Hücre Aktivitesi ve Kanser ▹

Düzensiz ve kalitesiz beslenme, çeşitli kimyasallara maruz kalma, aşırı stres, ultraviyole ışınlar vb. gibi birçok sebeplerden dolayı vucudumuzda her gün yaklaşık 5000 anormal hücre oluşmaktadır. Bu hücreler NK hücreleri tarafından tespit edilip öldürülür. NK hücrelerinin aktivasyonu düştüğünde bu anormal hücrelerin hayatta kalma olasılığı artmakta ve bu da kanser ve diğer hastalıkların gelişimine zemin hazırlamaktadır.

Düşük NK Hücre Aktivitesi ▹

Eğer NK hücresi aktivitesinin çok düşük olduğu gösteriliyorsa, bu hastalık kesin hasta olduğunuz anlamına gelmez. Test sonucu düşüklüğü yirmi günlük tekrarlardan sonra hala devam ediyor ise bu sizi ayrıntılı testler yapmanız konusunda uyarır.Çünkü uzun süreli NK aktivasyon düşüklüğü kanser, viral hastalıklar ve otoimmun hastalıklara karşı savunmanızda bir takım sorunlar olduğunun belirtisi olabilir.NK Vue sonuçlarına dayanarak, bir kişi tekrar teste tabi tutabilir veya ek testler yapabilir.

NK Hücre Aktivitesini Geliştirme ▹

Kilo verme, egzersiz, diyet değişiklikleri, gıda takviyeleri ve sigarayı bırakma gibi yaşam tarzı değişiklikleri kişinin bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Böylece kanser ve diğer hastalıklarla mücadele kabiliyetini geliştirmeye yardımcı olabilir. Tedavi ve yaşam tarzı değişimlerinin NK hücre aktivitesini arttırmada önemli rolünün olduğunu bildiren birçok bilimsel yayın bulunmaktadır. NK aktivasyon testi bu yaklaşımların etkinliğini ölçmede en önemli belirteçlerden biridir.